Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2014

Om de transparantie over klachten in de zorg en de afhandeling daarvan te vergroten, geeft het Landelijk Meldpunt Zorg jaarlijks een klachtbeeld uit. Het klachtbeeld geeft een indruk van de vragen die zijn gesteld en de aard van die vragen, en de klachten die zijn gemeld en de aard van die klachten.