Contactformulier jongeren

Dit formulier is voor jongeren die een misstand door willen geven aan de inspectie. Ben je een ouder/verzorger of volwassene? Gebruik dan dit formulier.

Jij bepaalt zelf of we mogen weten wie je bent. En of we je gegevens mogen delen met de jeugdhulpaanbieder waar je verhaal over gaat. Soms willen we een vraag stellen om je verhaal beter te begrijpen. Dan is het handig als we een telefoonnummer of e-mailadres van je hebben. Maar je bent dus niet verplicht dat te geven.

Meldformulier jongeren

Gebruik max 500 tekens.

Heb je hierover al een klacht ingediend bij je hulpverlener(s)? *
Mogen we contact met je opnemen? *
Hoe kunnen we contact met je opnemen? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken je gegevens om je vraag of klacht te beantwoorden. We delen je informatie alleen met de inspectie, niet met anderen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Van alle klachten die we krijgen maken we een overzicht voor de jeugdinspecteurs van IGJ.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Hierin noemen we niet jouw naam of contactgegevens. Wel de namen van hulpverleners waarover je klacht gaat.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Als we je gegevens langer willen bewaren vragen we daarvoor eerst je toestemming.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Wat gebeurt er met dit formulier?

Je formulier komt binnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Dat is een speciaal onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We wisselen iedere dag informatie uit met de inspectie. Dat kan op 2 manieren:

  1.  Zonder jouw persoonlijke gegevens. We maken iedere dag een overzicht met meldingen voor de inspecteur. Daarin zetten we niet jouw naam. De inspecteur bespreekt deze meldingen wanneer het weer tijd is om op inspectiebezoek te gaan bij deze jeugdhulpaanbieder. Als er veel, of heel ernstige meldingen zijn kan de inspecteur nog meer doen. Hij of zij belt bijvoorbeeld met de jeugdhulpaanbieder om te horen wat er aan de hand is. Of besluit verder onderzoek te doen. Dit alles gebeurt dus zonder dat we jouw naam noemen.
  2.  Met jouw persoonlijke gegevens. Denken we dat de inspectie onderzoek wil doen naar jouw melding? Dan sturen we je formulier door naar de inspecteur. Daarvoor nemen we eerst contact met je op. We vragen dan je toestemming om je gegevens te delen met de jeugdhulpaanbieder. De inspectie beslist zelf of ze het nodig vindt om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld als de inspecteur denkt dat er een onveilige situatie is voor jou en/of anderen die hulp krijgen van deze jeugdhulpaanbieder.