Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is er speciaal voor burgers. En daarmee een bijzondere afdeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Als u een klacht of vraag heeft over de zorg, dan kunnen wij u verder helpen. Een klacht kan gaan over een zorgverlener, maar bijvoorbeeld ook over een medicijn of een medisch hulpmiddel. Wij bieden u een luisterend oor en geven informatie en advies over wat u kunt doen. Dit hangt ook af van wat u wilt bereiken. Wij verwijzen door naar andere organisaties als deze u beter of verder kunnen helpen.

Direct en persoonlijk contact met een medewerker

Wilt u direct contact met het LMZ? U kunt ons bellen op 088 - 120 50 20 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. U kunt ook ons contactformulier invullen, of een brief schrijven. Na ontvangst zoekt een medewerker telefonisch contact met u. Dit gebeurt binnen 5 werkdagen. Als u liever geen telefonisch contact wilt, dan kunt u dit natuurlijk aangeven. In dat geval sturen wij u een e-mail of brief met aanvullende vragen of advies. Het LMZ heeft ook een eigen website waar u veel informatie kunt vinden.

Anoniem blijven?

Als u anoniem wilt blijven, dan kan dat. Bel ons en laat dit direct aan de medewerker weten.

Uw signaal is belangrijk voor ons toezicht

Als patiënt of naaste maakt u de zorg van dichtbij mee. Er kan iets gebeuren waarover u zich zorgen maakt of een klacht heeft. Uw signaal hierover is erg belangrijk. Zo kunnen wij in ons toezicht nog beter kijken naar wat burgers belangrijk vinden. De eerste stap is om het LMZ te bellen om laagdrempelig over uw vraag of klacht te praten. U bespreekt samen met een medewerker wat u het beste kunt doen. Soms is een klacht zo ernstig, dat wij uw klacht willen voorleggen aan een inspecteur. Dit gebeurt altijd in overleg met u.  

In geval van een onderzoek

Als wij vermoeden dat uw klacht een reden kan zijn voor een onderzoek, vragen wij uw machtiging. Dit betekent dat u de inspectie toestemming geeft om de zorgaanbieder van uw naam en klacht op de hoogte te stellen. Dit gebeurt alleen in geval van een onderzoek. Let wel: de inspectie lost uw klacht niet op. We kunnen wel maatregelen tegen de zorgaanbieder treffen.

Waarom een Landelijk Meldpunt Zorg?

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging het Landelijk Meldpunt Zorg in juli 2014 van start. Na een positieve evaluatie in 2015 werd het in december 2016 een onderdeel van IGJ. Het LMZ heeft 3 taken:

  • Het adviseren en begeleiden van burgers met klachten over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Sommige klachten legt het LMZ voor aan een inspecteur met de vraag of onderzoek nodig is. Daarnaast beantwoordt het LMZ vragen.
  • Het volgen van klachtafhandeling. Dit houdt in dat het LMZ op verzoek van burgers de klachtafhandeling door zorgaanbieders volgt. Ook bewaakt het LMZ de voortgang van onderzoek dat de inspectie uitvoert naar een klacht van een burger.
  • Het geven van informatie over klachten en klachtafhandeling. Dit gebeurt via de website en het jaarlijkse Klachtbeeld. Daarnaast maakt het LMZ elke dag een overzicht van ontvangen klachten. Dit heet het signaaloverzicht. De inspectie gebruikt dit overzicht voor haar toezicht. 

Documenten

Brochure Landelijk Meldpunt Zorg 'Ik heb een klacht, wat nu?'