Uitstelverzoek aanleveren Jaarverantwoording Zorg

Instellingen met een WTZi-toelating en aanbieders van jeugdhulp moeten vóór 1 juni van het jaar dat volgt op het verslagjaar, de Jaarverantwoording inleveren bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Instellingen met een WTZi-toelating zijn instellingen waarvan is vastgesteld dat zij voldoen aan de eisen van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). 

Met onderstaand formulier kunt u uitstel aanvragen voor het insturen van de Jaarverantwoording Zorg en/of Jeugd. Dit verzoek moet u hebben ingediend vóór 1 april van het jaar dat volgt op het verslagjaar. Stuurt u dit verzoek ná 1 april in, dan nemen we het niet in behandeling. We kunnen een uitzondering maken als het voor de zorginstelling onmogelijk is om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. 

Meer informatie over verlenen van uitstel en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat hieronder bij de vragen en antwoorden. 

Vragen en antwoorden bij uitstelverzoek aanleveren Jaarverantwoording Zorg en/of Jeugd