Antibioticaresistentie

De toename van resistentie van bacteriën is een wereldwijd een groot probleem. Samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zien we er op toe dat artsen en dierenartsen hun methodes en richtlijnen aanpassen en navolgen. Zodat de resistentieproblemen niet nog groter worden. Alleen dan blijven antibiotica in de toekomst bruikbaar.

Antibiotica worden gebruikt om infecties te bestrijden. Maar steeds meer soorten bacteriën worden resistent tegen steeds meer soorten antibiotica. Hierdoor kan een patiënt met een infectieziekte soms niet meer goed behandeld worden met antibiotica, omdat die antibiotica niet meer werken.

Alleen bij noodzaak antibiotica voorschrijven

Artsen en dierenartsen moeten alleen antibiotica voorschrijven als het echt noodzakelijk is. Zij moeten de antibiotica nauwkeurig toepassen op de ziekteverwekker.

Zorgen dat infecties zich niet verspreiden

Artsen en dierenartsen moeten er nog beter voor zorgen dat infecties zich niet verspreiden, zodat antibiotica niet nodig zijn. Om het ontstaan en het verspreiden van infectieziekten tegen te gaan kunnen zij bijvoorbeeld hygiënemaatregelen nemen en vaccineren.
De overheid en de zorgsector stellen zich de komende jaren extra doelen om antibioticaresistentie verder tegen te gaan. Lees meer hierover op Rijksoverheid.nl

Toezicht op zorgnetwerken antibioticaresistentie

Begin 2017 zijn er 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) opgericht. Vooral de Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) zijn reden tot grote zorg. Bacteriën die niet of nauwelijks meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we BRMO.

Resistente bacteriën verspreiden zich vooral regionaal, via patiënten, naar andere zorginstellingen. Het doel van de zorgnetwerken ABR is om antibioticaresistentie te voorkomen door goed antibioticagebruik. En om verspreiding van resistente bacteriën zoveel als mogelijk tegen te gaan.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd houdt hier toezicht op vanuit het project TIRZA: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. De inspectie richt dit toezicht op één van de tien regionale zorgnetwerken ABR. Zonder dat er is gekeken naar bijzondere risico’s of andere omstandigheden, heeft de inspectie gekozen voor het regionale zorgnetwerk ABR Limburg. We bezoeken binnen Limburg zorgaanbieders uit verschillende sectoren:

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeghuizen
  • GGD’en
  • Huisartspraktijken/huisartsenkringen
  • Mondzorgpraktijken
  • Gehandicaptenzorg instellingen
  • Ggz-instellingen
  • Thuiszorginstellingen
  • Revalidatiecentra

Daarnaast worden meerdere patiënten met een BRMO gevolgd in hun route door de zorg. Zo kunnen we zien hoe deze patiënten zich bewegen van de ene zorgaanbieder naar de andere en hoe de patiënt dit ervaart. Op die manier krijgt de inspectie niet alleen een beeld per zorgaanbieder, maar ook van de zorgregio als geheel.

Meer informatie

Meer weten over het toezicht op zorgnetwerken ABR? Bekijk ons toetsingskader Infectiepreventie in Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie of de infographic ‘Regionale Zorgnetwerken ABR’.