Toezicht op risico's

Met risicotoezicht verzamelen wij proactief en om de zoveel tijd informatie om zo zicht te krijgen op risico’s die zorg- of sectorbreed gelden.

Het gaat dan om informatie die we zelf hebben opgebouwd of informatie die we van buiten halen. Wij verzamelen daarnaast gegevens over individuele zorgaanbieders en bedrijven. We gebruiken de verzamelde informatie om te beoordelen welke zorgaanbieder of bedrijf wij willen bezoeken. Onze analyse van deze verschillende data levert risicoprofielen op. We gaan daarna ter plekke bij de zorgaanbieder of fabrikant na of dit profiel klopt. Als blijkt dat sprake is van (potentieel) risico, dan treden we op.

Meer informatie over ons risicotoezicht is te vinden in onze toezichtsinformatie per zorgsector.

Risicothema’s

Risicotoezicht is ook het uitvoeren van landelijk toezicht op risicothema’s. Zo besteden we aandacht aan onder andere zorgnetwerken, e-health en infectiepreventie. Meer informatie staat onder thema’s in het toezicht.