Toezicht op incidenten

Meldingen over incidenten, misstanden en terugkerende tekortkomingen zijn voor ons een belangrijke bron van informatie. Ze kunnen een signaal zijn dat ergens een terugkerend risico is voor onveilige zorg.

Iedereen kan een melding doen, maar zorgaanbieders en fabrikanten zijn voor bepaalde incidenten (zoals calamiteiten) verplicht deze bij ons te melden. Deze meldingen komen binnen bij het Meldpunt IGJ. Meldingen van burgers komen via het Landelijk Meldpunt Zorg.

Wij houden ons incidententoezicht vanuit de visie dat zorgaanbieders en fabrikanten van iedere melding kunnen leren. Zo kan herhaling mogelijk worden voorkomen. We verwachten dan ook dat zorgaanbieders en fabrikanten eerst zelf de melding onderzoeken en passende maatregelen nemen. Daarbij gaan wij ervan uit dat de zorgaanbieder de patiënt/cliënt en/of naaste(n) betrekt bij het onderzoek. En dat de zorgverlener de uitkomsten van het onderzoek met hen deelt.

Soms besluiten we zelf direct onderzoek te doen. De volgende punten spelen bijvoorbeeld een rol in dat besluit:

  • de ernst van de calamiteit;
  • de maatschappelijke invloed;
  • onze beoordeling van het lerend vermogen van de zorgaanbieder.

Als we zelf onderzoek doen, betrekken wij de patiënt/cliënt en/of naaste(n).

Raakt of overlapt ons toezicht dat van andere toezichthouders? Dan werken we samen of stemmen we af, bijvoorbeeld met de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en gemeentelijke toezichthouders.

Zie voor meer informatie Klachten, melden en aanvragen.