Richtlijn onderzoeksrapportage bij geweld in de zorgrelatie

Deze richtlijn is voor zorgaanbieders die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een melding hebben gedaan van een situatie die in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt gedefinieerd als ‘geweld in de zorgrelatie’. 

In de richtlijn leest u wat de inspectie verwacht van het onderzoek dat u doet of laat doen, en van de rapportage die u hierover aan de inspectie stuurt. 

Let op, er zijn twee richtlijnen:

  1. Voor als het ging om geweld van een zorgverlener richting een cliënt; 
  2. Voor andere situaties van geweld (deze richtlijn kunt u op deze pagina downloaden).

Download en gebruik dus het juiste document.