Medicijnen via internet

Het bestellen van medicijnen via internet is de laatste jaren flink toegenomen. Medicijnen die via internet worden aangeschaft kunnen vervalst zijn. Deze neppillen kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inspecteert websites die (illegale) geneesmiddelen aanbieden en daarvoor reclame maken. Het gaat vooral om websites die geneesmiddelen aanbieden waarvoor een recept verplicht is. Of die nog niet geregistreerd zijn. Het risico op gezondheidsschade door gebruik van deze middelen is namelijk het grootst.

Zien we dat een website illegale medicijnen aanbiedt of daarvoor reclame maakt? Dan kunnen we maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een waarschuwing of boete op te leggen.

In die gevallen waarbij leveranciers van geneesmiddelen zich via een website op de Nederlandse consument richten is Nederlandse wetgeving, waaronder de Geneesmiddelenwet, van toepassing en kan de IGJ handhavend optreden.

Bij het toezicht op geneesmiddelen via internet kijken we naar de regels voor geneesmiddelenreclame.

Echt of nep?

Veilig bestellen via internet

Veel van de medicijnen die online worden aangeboden zijn nep. Nepmedicijnen brengen je gezondheid in gevaar. Ze kunnen niet werken en zelfs gevaarlijke stoffen bevatten.

Wilt u geneesmiddelen via internet bestellen? Op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl kunt u zien welke online aanbieders legaal geneesmiddelen aanbieden. Een aanbieder moet aangemeld zijn en vermeld staan op het overzicht om online geneesmiddelen te mogen verkopen en een EU-logo op hun website hebben.
Lees meer over dit onderwerp op rijksoverheid.nl, online geneesmiddelen kopen.

Klik om te controleren of deze website legaal handelt

Toezicht gebruik EU-logo

De IGJ houdt toezicht op de regels voor het EU-logo. Gebruikt een online aanbieder van geneesmiddelen het logo niet volgens de regels? Dan geeft de inspectie in eerste instantie een waarschuwing aan de betreffende online aanbieder. Maakt deze nog een overtreding? Dan kan de inspectie een bestuurlijke boete opleggen.

Illegale handel melden

Vermoedt u dat een website (illegale) geneesmiddelen aanbiedt? Dan kunt u dit per mail melden bij het Meldpunt IGJ. De inspectie beoordeelt of het de aangewezen instantie is om de melding te behandelen.

Campagne illegale handel

De inspectie doet ieder jaar mee aan Operatie Pangea. Pangea is een internationale campagne van Interpol tegen de illegale handel in geneesmiddelen via internet. Vaak werken we samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Douane. Vorig jaar heeft IGJ meerdere websites onderzocht en heeft de douane wereldwijd 50.000 illegale geneesmiddelen in beslag genomen. Lees verder over de resultaten van deze actie tegen illegale geneesmiddelen.

Geldende regels

Hoofdstuk 9 (Geneesmiddelenreclame) van de Geneesmiddelenwet.

Kamerbrief geneesmiddelen via internet

In de Kamerbrief Stand van zaken brief vervalste geneesmiddelen van 5 april 2016 beschrijft de minister van VWS:

  • de veiligheidskenmerken voor receptgeneesmiddelen;
  • het EU-logo voor aanbieders van geneesmiddelen op internet;
  • de publiekscampagne over online aanschaffen van vervalste geneesmiddelen;
  • het Plan van aanpak: stroomlijnen van de meldingen van vervalste geneesmiddelen.

Lees de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl.