Toetsingskader ‘Telemonitoring volwassenen thuis’

De wettelijke en veldnormen in dit toetsingskader zijn het uitgangspunt voor het toetsen van ‘telemonitoring van volwassenen thuis’. De inspectie gebruikt dit toetsingskader met ingang van 11 oktober 2021.

Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen1 en daarbij horende toetsingscriteria2. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op: pas toe of licht toe waarom – in voorkomende gevallen – hiervan kan worden afgeweken. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg.

1 Erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn). 
2 De operationalisatie van een norm die wordt gebruikt om te toetsen of deze norm wordt nageleefd.

Thema's