Factsheet E-health in de eerstelijnszorg: ondersteuning praktijkhouders moet beter

De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben gesproken met medewerkers van een tiental zorgaanbieders uit verschillende beroepsgroepen in de eerstelijn: fysiotherapeuten, verloskundigen, apothekers, huisartsen, wijkverpleegkundigen en diëtisten. Ook hebben we met enkele patiënten gesproken. Het doel was om praktijkervaringen met toepassing van e-health binnen zorgnetwerken te verkennen.

De gesprekken gingen over de randvoorwaarden voor goede en veilige inzet van ICT in de zorg, zoals het beleid op het gebied van ICT en de wijze van selecteren en invoeren van digitale toepassingen. Andere randvoorwaarden zijn informatiebeveiliging, bescherming van persoonsgegevens en goede gegevensuitwisseling. Onze bevindingen staan in deze factsheet.