Gegevensaanlevering voor kleine zorgaanbieders (Wvggz en Wzd)

Dit document is voor kleine zorgaanbieders (met minder dan 25 cliƫnten), die minder dan tien keer per jaar verplichte of onvrijwillige zorg verlenen.
Zij hoeven geen digitaal overzicht aan te leveren, zoals in de Wet verlichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) staat. De inspectie ontwikkelt een aanleverformulier om de verplichte of onvrijwillige zorg te registreren. De schermafbeeldingen in dit document geven een indruk van het formulier.

Let op: deze informatie gold eerder ook voor algemene ziekenhuizen, maar dat is gewijzigd: algemene ziekenhuizen hoeven geen gegevens aan te leveren.

Het formulier kan nu nog niet worden ingevuld. Het is beschikbaar op de website van de IGJ zodra de inspectie BSN mag ontvangen. Zie: Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd.