Voortdurende ontwikkelingen in testen en vaccineren vragen om scherpte en souplesse

Bij de GGD’en en in de testketen zijn in het najaar van 2020 veel verbeteringen doorgevoerd. Veel aanbevelingen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in de eerdere onderzoeken deed, zijn uitgevoerd. Dat ziet de inspectie in het veld en hoort dat ook in gesprekken met betrokkenen. In een tussenrapportage geeft de inspectie een beeld van de ontwikkelingen tot half december.

De verbeteringen zijn goed nieuws, maar de omstandigheden zijn zo dynamisch dat er steeds nieuwe uitdagingen zijn. Het vaccinatieprogramma is daarin een van de grootste. Niet alleen de kwaliteit en veiligheid van het vaccin zelf, maar ook de logistiek en de capaciteit. Ook in het testen zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals testen in XL-testlocaties en de nieuwe varianten van het testen bij of door mensen thuis.

Samenwerken en verbeteren

Alle nieuwe ontwikkelingen vragen om scherpte en souplesse. Niet alleen van de zorgaanbieders en andere partijen in de test- en vaccinatieketen, maar zeker ook in het toezicht. Dat betekent dat er voortdurend moet worden bekeken of de processen efficiënt en veilig zijn ingericht, of de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid zijn weggenomen en of er voldoende wordt samengewerkt en verbeterd.

De inspectie doet dat zelf door inzicht te krijgen in de risico’s bij zorgaanbieders en door voortdurend in contact te blijven met alle partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via web scraping, een nieuwe manier om via internet betrouwbare data te verzamelen. Geconstateerde risico’s worden doorgegeven aan zorgaanbieders, zodat zij hier lessen uit kunnen trekken en hun werkwijze verbeteren.

Geen vrijbrief

Tegelijkertijd is er bij alle coronatesten die op dit moment worden aangeboden een klein risico op een fout-negatief testresultaat. Een negatieve uitslag van een coronatest is voor niemand een vrijbrief om de algemeen geldende coronaregels te negeren. Opvolging van de coronamaatregelen én het testbeleid samen zijn nodig om het coronavirus in te dammen.