Klinisch onderzoek met proefpersonen kan gefaseerd hervat worden

Vanwege de coronacrisis is het merendeel van het klinisch onderzoek dat werd uitgevoerd on hold gezet. Nu het kabinet overgaat tot een stapsgewijze versoepeling van de beperkende maatregelen en de reguliere zorg weer (langzaam) op gang komt, wordt het in Nederland mogelijk om stapsgewijs klinisch onderzoek dat on hold was gezet, inclusief klinische onderzoek in CRU’s, weer te starten of nieuw klinisch onderzoek te starten. Om klinisch onderzoek weer te mogen (her)starten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het betreft klinisch onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

De bovengenoemde voorwaarden zijn opgesteld door de IGJ in samenwerking met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en met inbreng van relevante veldpartijen.
Het Europees richtsnoer, de adviezen en voorwaarden van de CCMO en de onderwerpen in de eerder door de IGJ opgestelde documenten (zie hieronder) zijn onverminderd van kracht voor zover niet behandeld in onderstaand document.