Inspectie volgt testen en bron- en contactonderzoek door GGD’en

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Bij een ‘positieve’ uitslag volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Dan gaat de GGD na met wie de besmette persoon de afgelopen periode allemaal in contact is geweest. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt dit werk van de GGD’en.

Daarnaast kijkt de inspectie breder hoe alle betrokken partijen in de zorg hierbij samenwerken, omdat hechte regionale samenwerking belangrijk is voor de effectiviteit van testbeleid en bron- en contactonderzoek.

Testen en bron- en contactonderzoek
©GGD GHOR Nederland

De inspectiebezoeken in de GGD-regio’s nemen de zomermaanden in beslag. Na de zomer is een rapportage te verwachten. Tussentijds zal de IGJ geen beoordeling geven. Wel kan de inspectie tussentijds bijsturen als er iets niet goed zou gaan.

Het toetsingskader waarin staat waar de inspectie op let, staat onderaan dit bericht.

Bredere blik

De inspectie kijkt breder dan alleen naar de activiteiten van de GGD’en in teststraten en bij bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld naar hoe alle ketenpartners over de volle breedte van het zorglandschap regionaal samenwerken: van huisarts, arbo-arts en instellingsarts tot laboratorium. En van de thuiszorg, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de ggz en de jeugdzorg tot ziekenhuizen.

Daarnaast onderzoekt de IGJ ook het aanbod, capaciteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van testen. Inclusief het aanbod van marktpartijen aan het publiek buiten de reguliere circuits om en de (inter)nationale regelgeving daarover.