Advies inspectie: coronatesten alleen via arts

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseert mensen die in aanmerking willen komen voor een test op het coronavirus, contact op te nemen met een arts (bijv. bedrijfsarts, huisarts, GGD).

Aanvulling

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, zich laten testen bij de GGD. Zie ook op de website van de Rijksoverheid: Bel 0800-1202 voor een coronatest.

Bekijk ook actuele informatie vanuit IGJ over testen op COVID-19.


De IGJ krijgt veel signalen dat coronatesten worden verkocht aan particulieren. Er bestaan verschillende soorten coronatesten. De kwaliteit van de testprocedure is alleen gegarandeerd als die via een arts of de GGD verloopt. Zij zijn in staat de juiste test aan te vragen en de resultaten op de goede manier te interpreteren.

Hoe zit het met coronatesten die het virus kunnen aantonen?

Er zijn testen die kunnen vaststellen of iemand op het moment van testen het corona virus bij zich draagt in de neus- of keelholte. In het Nederlandse testbeleid wordt geregeld wie in aanmerking komt voor deze test. Het gaat onder andere om bepaalde patiënten uit risicogroepen, zorgmedewerkers en leerkrachten. Geaccrediteerde laboratoria voeren deze testen uit en geven de resultaten door aan een arts.

Hoe werken de coronatesten die antistoffen tegen het virus kunnen aantonen?

Andere coronatesten zijn bedoeld om na te gaan of iemand met het virus in aanraking is geweest. Dan zijn er tijdens de infectie tegen het virus antistoffen aangemaakt. Coronatesten kunnen deze antistoffen meten in het bloed van de geteste persoon. Een negatief testresultaat duidt op de afwezigheid van deze antistoffen. Als de antistoffen aanwezig zijn zou het testresultaat positief moeten zijn. Het ministerie van VWS heeft recent een groot aantal van dergelijke coronatesten aangeschaft, die in het laboratorium worden uitgevoerd en daar goede resultaten behalen.

De meeste coronatesten die aan particulieren worden geleverd worden ook wel sneltesten genoemd, omdat ze vaak al binnen een half uur resultaat geven.

Waarom zijn deze corona-sneltesten op dit moment nog onbruikbaar?

Veel corona-sneltesten die aan particulieren worden verkocht blijken niet gevoelig genoeg te zijn. Daardoor is een negatief testresultaat vaak onbetrouwbaar. Het is dan onzeker of de antistoffen echt afwezig zijn.

Bij een positief testresultaat kan schijnveiligheid ontstaan. Dat komt omdat nog onbekend is of de aanwezige antistoffen daadwerkelijk beschermen tegen een nieuwe infectie. Iemand zal dan ten onrechte denken beschermd te zijn tegen een coronavirusinfectie.

Eerder waarschuwde de inspectie tegen zelftesten voor thuisgebruik. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde corona-zelftesten. Er mogen daarom geen corona-sneltesten als zelftesten verkocht worden voor gebruik thuis.

Wat is de rol van de IGJ?

De inspectie pleit voor voldoende betrouwbare testcapaciteit in Nederland en moedigt mensen die daarvoor in aanmerking komen aan daarvan gebruik te maken. De bruikbaarheid en veiligheid van coronatesten moeten dan wel verzekerd zijn. De inspectie houdt toezicht op coronatesten en grijpt in als die illegaal worden verkocht.