Extra controles op Verklaring Omtrent Gedrag in gehandicaptenzorg - 17 procent nog niet op orde

Komende zomer kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) extra of medewerkers in de gehandicaptenzorg die met kwetsbare mensen werken, wel een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een geldig VOG is verplicht om aan te tonen dat een werknemer geen justitieel verleden heeft dat een risico vormt voor het werken voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Beeld: ©ANP | VRPress

Vorig jaar zag de inspectie bij 114 bezoeken in de gehandicaptenzorg dat zo’n 20 zorgaanbieders (17%) niet goed letten op geldige Verklaringen Omtrent het Gedrag. Of de VOG’s niet goed in de personeelsdossiers hadden vastgelegd. Dat is de aanleiding om daar komende zomer speciale aandacht aan te geven.

Dienstverband en type werk maakt niet uit

Niet alleen werknemers die directe zorg verlenen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. De verplichting geldt ook voor andere mensen die met gehandicapte cliënten in direct contact komen. Denk aan schoonmakers, facilitair medewerkers of chauffeurs. 

Ook de vorm van het dienstverband maakt niet uit: naast vaste werknemers moeten ook zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten een geldig VOG hebben, hoe tijdelijk het werk ook is.

Soms werken zorgaanbieders met bemiddelings- of uitzendbureaus. Zij maken dan afspraken met die bureaus over de VOG’s. Maar uiteindelijk blijven de zorgaanbieders er zelf verantwoordelijk voor.

Voor vrijwilligers is een VOG niet verplicht. Maar de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de inspectie adviseren zorgaanbieders ook een VOG te vragen van vrijwilligers die direct contact hebben met cliënten. Het aanvragen van een VOG voor een vrijwilliger is vaak gratis.

Voorkom fraude

Werkgevers kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag zelf controleren op echtheidskenmerken. Bij het ontdekken van valse papieren is het advies aangifte te doen bij de politie en het ook aan de inspectie te melden. Zo is te voorkomen dat een sollicitant of werknemer ergens anders nog een keer fraude probeert te plegen. Dat geldt ook bij het ontdekken van een vals diploma.

De inspectie kondigt het onderzoek nu aan in de hoop dat werkgevers in de gehandicaptenzorg uit zichzelf al het controleren en registreren van VOG’s verbeteren.