Veelgestelde vragen over de Brexit

Hier leest u veelgestelde vragen en antwoorden over de Brexit in relatie tot toezicht en kwaliteit en veiligheid van zorg.

Vragen over verplichtingen na een no deal Brexit

Deze Q&A is bedoeld voor fabrikanten en groothandels met een Fabrikantenvergunning (F-vergunning) respectievelijk een Groothandelsvergunning (G-vergunning):
Q&A Verplichtingen na een no deal Brexit

Algemene vragen

Heeft u nog andere vragen?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.brexitloket.nl/zorg en de Brexit Impact Scan. Op www.brexitloket.nl/zorg en rijkoverheid.nl: Vragen en antwoorden over Brexit wordt regelmatig aanvullende informatie over de Brexit gepubliceerd, ook specifiek gericht op de zorgsector.

Contactmogelijkheden bij specifieke vragen
Vragen over geneesmiddelen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 088 - 224 8000
Vragen over medische hulpmiddelen: Farmatec
Voor vragen rondom beroepskwalificaties (BIG-register) BIG-register 0900 89 98 225

Als particulier kunt u contact opnemen met het loket Informatie Rijksoverheid, ook te bereiken op telefoonnummer 1400. Is uw vraag direct aan de zorg gerelateerd? Dan kun u ook contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg

Voor echt specifieke persoonlijke vragen rondom geneesmiddelen en medische hulpmiddelenkunt u het beste contact opnemen met uw eigen arts of apotheker.