Gevolgen voor de zorg bij no deal Brexit

Er bestaat een mogelijkheid dat er na de Brexit geen overeenkomst is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Op dat moment zijn de wettelijke Europese regels niet meer van toepassing op het VK. Hieronder staan mogelijke ongewenste gevolgen als er geen overeenkomst komt.

Beschikbaarheid geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Op moment dat er een ‘no deal’ is met het VK kunnen zich direct een aantal problemen voordoen in de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld vast komen te staan bij de grens, waardoor deze niet meer in de handel kunnen worden gebracht en dus niet meer beschikbaar zijn.

Het VK heeft een belangrijke positie in de geneesmiddelen- en medisch technologische sector. Het is een belangrijk productie- en doorvoerland. Ook speelt het VK een grote rol bij kwaliteitscontrole en op het gebied van markttoelating en toezicht. In het ‘no deal’-scenario kunnen er mogelijk leveringsproblemen ontstaan voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Geldigheid CE-markering en certificaten

Daarnaast kunnen er gevolgen zijn voor de levering van nieuwe voorraden van producten die al in Nederland worden toegepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een CE-markering van een medisch hulpmiddel dat in de handel wordt gebracht na de Brexit, niet meer geldig is. Dit is het geval als deze is afgegeven door een aangemelde instantie (notified body) uit het VK. Bij geneesmiddelen gaat het bijvoorbeeld over de geldigheid van door het VK afgegeven certificaten rondom productie en distributie van geneesmiddelen.

Onderhoudscontracten en gegevens in ‘clouds

Verder kunnen er allerlei gevolgen zijn voor de diensten in de zorg. Zoals onderhoudscontracten voor medische of andersoortige apparatuur, waar mogelijk een directe of indirecte relatie bestaat met bedrijven in het VK. Of de situatie dat (patiënten)data of onderzoeksgegevens opgeslagen staan in de ‘cloud’ en in de praktijk op servers van IT-aanbieders in het VK staan.

Overzicht van andere mogelijke gevolgen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft geïnventariseerd waar ongewenste gevolgen van een no-deal Brexit kunnen optreden. Het gaat om eventuele consequenties voor patiënten, professionals, instellingen en bedrijven in de zorg. Op Rijksoverheid.nl vindt u handreikingen die ondersteunen bij de voorbereidingen op mogelijke gevolgen van een no-deal-Brexit .