Vragen en antwoorden digitaal formulier Bopz

Sinds 1 januari 2016 kunnen instellingen die Bopz-zorg verlenen, via een digitaal formulier melden bij de inspectie. Vragen en antwoorden over dit digitale meldformulier en hoe deze tot stand is gekomen, vindt u hier.

De Wet Bopz is alleen nog geldig voor cliƫnten die vallen onder het overgangsrecht. Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Meer informatie over de overgangssituatie, vindt u op de pagina overgangssituatie Wet Bopz.