Alle Bopz-aangemerkte instellingen hebben een meldplicht aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij moeten melden over bepaalde aspecten van een gedwongen opname, het toepassen van dwangbehandeling, het toepassen van middelen of maatregelen in noodsituaties, klachtbehandeling, verlof en ontslag.

Melden als zorgaanbieder

Attentie

Probleem met ontvangstbevestiging

Mogelijk is er een probleem met e-mail die door IGJ is verstuurd nadat u een van de meldformulieren heeft opgestuurd. Deze wordt dan als spam gezien of geweigerd, waardoor u hem niet in uw inbox krijgt.

Wat kunt u doen?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. De email wordt als spam gezien
  Dit kunt u zelf afhandelen. Zorg er in de spampostbus voor dat IGJ als vertrouwde afzender wordt gezien.
 2. De email wordt geweigerd
  Dit moet door de ict-afdeling van uw organisatie worden gedaan: zorg er voor dat mail van ip 82.201.75.46 wordt toegestaan.

Aanleiding

De hosting van de meldformulieren is sinds vrijdag 2 november 2018 in handen van een andere leverancier. Daardoor worden onze e-mails vanaf een ander ip-adres verstuurd. Mogelijk ziet uw e-mailbeveiliging onze mail daardoor als niet-vertrouwd.

U kunt als (gemachtigde van de) geneesheer-directeur melden via een digitaal formulier. In dit formulier vindt u welke informatie nodig is om de melding compleet en correct bij de inspectie in te dienen.

Om te kunnen inloggen in het meldformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dit is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Meer informatie

Vraag en antwoord bij meldformulier Wet Bopz

Overzicht verplichte meldingen en instellingen

Bopz-aangemerkte instellingen uit de gehandicaptenzorg (GZ) en verpleging en verzorging (V&V) hoeven niet in alle gevallen te melden. Dit in tegenstelling tot instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) .

De tabel hieronder laat zien op basis van welke artikelen uit de Wet Bopz-aangemerkte instellingen verplicht zijn om melding te doen bij de inspectie.
 

Artikel Wet Bopz Verplichte meldingen Sector
Art. 14g lid 3 Beslissing van de behandelaar op verzoek om schriftelijke verklaring van einde voorwaardelijke machtiging GGZ
Art. 34d lid 2 Zelfbindingsverklaring GGZ
Art. 38 lid 6 en 38c lid 5 Dwangbehandeling (aanvang en beëindiging) GGZ, GZ, V&V
Art. 39 lid 3 Middel of maatregel (aanvang en beëindiging) GGZ, GZ, V&V
Art. 43 lid 3 Afwijzing overplaatsingsverzoek GGZ, GZ, V&V
Art. 49 lid 2 Beslissing op ontslagverzoek GGZ, GZ, V&V
Art. 58 lid 1 en 3

Maandlijst van patiëntnamen bij wie sprake is van:

Volgens artikel 58, lid 1:

 • dwangopname
 • verlof langer dan 60 uur + eventuele voorschriften
 • voorwaardelijk verlof + voorwaarden
 • voorwaardelijk ontslag + voorwaarden
 • intrekking verlof en voorwaardelijk verlof
 • intrekking voorwaardelijk ontslag
 • ontslag
 • overlijden + doodsoorzaak

Volgens artikel 58, lid 3: 

 • beëindigde inbewaringstelling + verslag

GGZ, GZ, *V&V

* geldt niet voor cliënten met artikel 60-opname.

Art. 58 lid 4 Ongeoorloofde afwezigheid en terugkeer na ongeoorloofde afwezigheid GGZ, GZ, V&V
Art. 58a Beëindiging voorwaardelijke machtiging GGZ

Meldplicht voor klachtencommissies en rechtbanken

Ook klachtencommissies van zorginstellingen (art. 41 Wet Bopz) en rechtbanken (art. 2 t/m 35; 14d; 34, 42, 43 Wet Bopz) hebben een meldingsplicht bij IGJ. Vooralsnog kunnen zij Bopz-meldingen per email, fax of post versturen aan de inspectie:

Emailadres: registratiekantoorbopz@igj.nl
Faxnummer: 030 233 87 11
Postadres: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd t.a.v. Registratiekantoor Bopz, Postbus 462, 3500 AL Utrecht