Andere melding

Andere meldingen zijn meldingen die niet verplicht zijn maar wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten.

Hoe kan ik melden?

U kunt een 'Andere melding' digitaal aan ons doorgeven via het meldformulier. U vindt het meldformulier op de pagina Melden en aanvragen voor professionals onder het kopje 'Doe een melding over gezondheidszorg'.

Dit formulier is bedoeld voor iedereen die door zijn of haar werkzaamheden betrokken is bij de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening of productie/distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en voor jeugdhulpverleners die op persoonlijke titel melden.

Let op: jeugdhulpverleners die niet op persoonlijke titel melden, kunnen gebruik maken van het 'Meldformulier meldingen Jeugd'. Ook dit formulier vindt u op de hierboven genoemde pagina, maar dan onder het kopje 'Doe een melding over jeugdhulp'. 

Verzendbevestiging van uw melding downloaden

Na het invullen en verzenden van het meldformulier ziet u een bevestiging op uw beeldscherm. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een verzendbevestiging te downloaden voor uw eigen administratie. Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie. Hierin staan bijvoorbeeld het referentienummer van uw melding en wanneer u een reactie van de inspectie kunt verwachten. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. 

Anoniem melden

U kunt uw melding ook anoniem doen. Lees verder over anoniem melden en hoe de inspectie daar mee om gaat.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld

Als we een melding ontvangen, dan beoordelen we de inhoud van de melding. Daarbij gebruiken we alle informatie die bij ons bekend is. We onderzoeken niet alle meldingen afzonderlijk, soms kunnen we de informatie beter op een andere manier gebruiken bij ons toezicht. We laten u binnen vier weken weten hoe wij uw informatie gaan gebruiken. 

Voorbeelden veel voorkomende meldingen