Andere melding Wkkgz

Andere meldingen zijn alle meldingen die niet vallen onder artikel 11 eerste lid onder a, b of c Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Hoe kan ik melden?

Melden bij de inspectie kan via het meldformulier andere meldingen. In dit formulier staan de zaken die van belang zijn voor de inspectie om te bepalen of zij uw melding gaat onderzoeken.

U kunt ook bellen met het Meldpunt IGJ op telefoonnummer 088 120 5000. U kunt uw melding toelichten en informatie krijgen over de werkwijze van de inspectie.

Als uw melding te weinig informatie bevat voor de inspectie om te bepalen of zij uw melding gaat onderzoeken, dan vraagt de inspectie u om binnen twee weken de ontbrekende gegevens aan te vullen. Doet u dit niet dan kan de inspectie besluiten uw melding niet te onderzoeken. U ontvangt hierover bericht.

Wat kan ik als zorgaanbieder melden?

 • Een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging betekent of kan betekenen. Dit geldt ook voor situaties met medische hulpmiddelen, waaronder implantaten.
 • Het niet of niet geheel voldoen door een zorgaanbieder aan de Wkkgz (artikel 13,15,18 eerste en vijfde lid en 23).
 • Titelmisbruik en/of zorgverleners met een vals opleidingscertificaat.
 • Een farmaceutisch bedrijf dat reclame maakt voor geneesmiddelen.
 • Vervalsing recepten.
 • Overtredingen van de Geneesmiddelenwet.
 • Vermissing opiumwetmiddelen in zorginstellingen/apotheken.
 • Wanneer de toegankelijkheid van de zorg in het geding komt door een uitbraak van een micro-organisme.
 • Toepassing van middelen en maatregelen buiten een Wvggz- of Wzd-situatie.
 • Het niet aanwezig zijn van een adequaat kwaliteitssysteem.
 • Specifiek voor ggz-instellingen: suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt bij wie sprake is van gedwongen opname, en/of zorg op basis van (het overgangsrecht op) de Wet Bopz, de Wet verplichte ggz of vrijheidsbeperkende maatregel anderszins, waarbij geen sprake is van een calamiteit.

Andere melding over een zorgaanbieder of zorgverlener

Doet u als zorgverlener een andere melding over een zorgaanbieder of zorgverlener, dan kan de inspectie uw persoonsgegevens voorleggen aan de betreffende zorgaanbieder of zorgverlener als dit noodzakelijk is voor haar onderzoek. U kunt hiertegen bezwaar maken. Kijk voor meer informatie bij Anoniem melden.