Andere melding

Andere meldingen, zijn meldingen die niet verplicht zijn maar wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten.

Hoe kan ik melden

Melden bij de inspectie kan alleen digitaal via het:

In dit formulier staan de zaken die van belang zijn voor de inspectie om te bepalen of zij uw melding gaat onderzoeken. Soms is het nodig dat we nog aanvullende gegevens bij u opvragen. Na uw melding krijgt u binnen 4 weken schriftelijk bericht van ons.

Met dit formulier kunt u ook melden over uw eigen werkgever. Of als u als zorgverlener, gemeente of OM een melding wilt doen over een (collega) zorgaanbieder of zorgverlener.

U kunt uw melding ook anoniem doen. Lees verder over anoniem melden en hoe de inspectie daar mee om gaat.

Voorbeelden

Meer informatie

Meldpunt IGJ
telefoonnummer: 088 120 5000
U kunt uw melding toelichten en informatie krijgen over de werkwijze van de inspectie.