Andere melding

Andere meldingen, zijn meldingen die niet verplicht zijn maar wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten.

Wat kunt u met dit formulier melden?

We geven hieronder een aantal veel voorkomende voorbeelden van meldingen die de inspectie beoordeelt. Dit overzicht is niet volledig.

  •  Een situatie die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van cliënten of de zorg.
  • Een zorgaanbieder die geen regeling heeft voor de afhandeling van klachten en geschillen. (Hoofdstuk 3  Wkkgz)
  • Misbruik BIG titel: Een (collega) zorgverlener gebruikt ten onrechte een titel die is beschermd volgens de Wet BIG.
  • Of: u heeft aanwijzingen of een sterk vermoeden dat een (collega) zorgverlener werkt met een vervalst opleidingscertificaat.
    Lees meer over de Wet BIG.
  • Vermissing opiumwetmiddelen: in uw apotheek of zorginstelling worden geneesmiddelen vermist die onder de Opiumwet vallen, zoals morfine. Lees meer over opiumwetmiddelen.
  • Suïcide (poging) binnen de GGZ: Er is geen sprake van een calamiteit . Wel van een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt. Bovendien is er sprake van een gedwongen opname, gedwongen zorg of een andere maatregel die de vrijheid beperkt. Lees meer over melden van suïcide of suïcidepoging.
  • Geneesmiddelenreclame: een bedrijf mag geen publieksreclame maken voor een geneesmiddel dat alleen op recept is te krijgen. Reclame gericht op beroepsbeoefenaren mag alleen onder voorwaarden. Lees meer over ‘Wat is geneesmiddelenreclame’.
  • Geweld door een cliënt tegen een derde in de ggz en de gehandicaptenzorg. Er is geen sprake van een calamiteit. Wel van een heel ernstig en schadelijk gevolg voor een derde of de cliënt. Mogelijk zijn er (indirecte) gevolgen of risico’s voor de veiligheid van cliënten of de zorg. Of is de gebeurtenis ontstaan omdat de kwaliteit van de zorg niet goed (genoeg) is. Lees meer op Melden van geweld door een cliënt tegen een derde.

Zie ook: Andere meldingen jeugdhulpaanbieders

Melden over werkgever, zorgaanbieder of zorgverlener

Dit meldformulier kunt u ook gebruiken als u over uw eigen werkgever wilt melden. Of als u als zorgverlener, gemeente of OM een melding wilt doen over een (collega) zorgaanbieder of zorgverlener.

U kunt uw melding ook anoniem doen. Lees verder over hoe u anoniem kunt melden en hoe de inspectie daar mee om gaat.

Hoe kan ik melden?

Melden bij de inspectie kan alleen digitaal via het meldformulier andere meldingen. In dit formulier staan de zaken die van belang zijn voor de inspectie om te bepalen of zij uw melding gaat onderzoeken.

Meer informatie

U kunt bellen met het Meldpunt IGJ op telefoonnummer 088 120 5000. U kunt uw melding toelichten en informatie krijgen over de werkwijze van de inspectie.

Vervolg

Na uw melding krijgt u binnen 4 weken schriftelijk bericht. Om te bepalen of we uw melding gaan onderzoeken kunnen we aanvullende gegevens bij u opvragen.