Farmacovigilantieverklaring bij leveren op artsenverklaring

Met dit formulier kunt u verklaren dat u alle bijwerkingen die optreden bij het gebruik van het niet-geregistreerde geneesmiddel bijhoudt. Deze verklaring moet umeesturen bij een verzoek voor leveren op artsenverklaring.