Welch Allyn MOD1299 - Patient Cables or Lead Sets - update 27-7-2020

Wanneer de kabels van de elektrocardiograaf op een patiënt blijven tijdens defibrillatie, kan de kabelset van de elektrocardiograaf beschadigd raken, waardoor de functie van het apparaat en/of de hoeveelheid van de aan de patiënt geleverde energie kan worden beïnvloed. 

Fabrikant: Welch Allyn, Inc.
Product:  Welch Allyn patiëntenkabels of kabelsets

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.