MAQUET SAS, MSA-2018-001-IU, VOLISTA

lt was established that, with some of the manufactured units, a screw has been forgotten on the racket of the cupola on some devices in production or that the screws have loosened over the course of life.

Fabrikant: MAQUET SAS
Product: VOLISTA

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.