PREVOR NC 18589-2 DIPHOTERINE

De spuitbussen MINI DAP & MICRO DAP zijn niet bestand tegen grote schokken. Wanneer de sprays MINI DAP of MICRO DAP tijdens hun bewaarperiode beschadigd raken, kan het zijn dat ze niet meer correct werken. Wanneer zij in dat geval voor ontsmettingsdoeleinden worden gebruikt, kan het zijn dat zij de Diphoterine®-oplossing niet meer vrijgeven.

Fabrikant: PREVOR
Product: DIPHOTERINE

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.