Philips Medical Systems, TW-7286748; TW-7816720, CombiDiagnost

Er is een probleem geconstateerd in de Philips CombiDiagnost dat een risico kan vormen voor patiënten of gebruikers als het zich nog eens voordoet.

Fabrikant: Philips Medical Systems DMC GmbH
Product: CombiDiagnost

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie