Radiometer, TCM5 FLEX/BASIC used with ECG and EEG monitor

Radiometer has now introduced revised versions of the instructions for use including a separate paragraph relating to “Electromagnetic interference” under Limitations of use.
 

Fabrikant: Radiometer Basel AG
Product: TCM5 FLEX/BASIC used with ECG and EEG monitor

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie