Radiometer, TCM5 FLEX/BASIC used with ECG and EEG monitor

Radiometer acknowledges that there is a possibility that TCM5 FLEX/BASIC can cause interferences to ECG or EEG measurements, however, only when applied on the same patient.

Fabrikant: Radiometer Basel AG
Product: TCM5 FLEX/BASIC used with ECG and EEG monitor

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie