Field Safety Notice: Impac Medical Systems, Inc., Monaco V 5.10.00 of hoger

Wanneer u een 3D Monaco-plan DICOM-exporteert en het vakje 'Composite Field Sequencing (CFS)' is geselecteerd, worden de y-jaws vastgezet op de poortvorm, terwijl ze moeten blijven staan op de gedefinieerde positie.

Fabrikant: Impac Medical Systems, Inc.
Europees gemachtigde: Elekta Limited
Product: Monaco V 5.10.00 of hoger

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.