Field Safety Notice: 3M Deutschland GmbH - 3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder with TCP

Use of 3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder with TCP with some air-polishing devices may lead to premature wear of components (e.g. perforation of the nozzle).

Fabrikant: 3M Deutschland GmbH
Product: 3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder with TCP

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.