Veelgestelde vragen over melatonine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het toezicht op melatonine bevattende producten geïntensiveerd. De handelaren en/of producenten van melatonine bevattende producten die bekend zijn bij IGJ zijn per brief hiervan op de hoogte gesteld.

In november en december van 2019 zijn inspecties uitgevoerd bij tien fabrikanten en/of groothandelaren die melatonine-houdende producten verhandelen.

Tijdens de inspecties zijn monsters genomen van 85 verschillende melatonineproducten die niet als geneesmiddel geregistreerd zijn. Deze producten worden de komende tijd elk afzonderlijk beoordeeld. Dit gebeurt met inachtneming van criteria vastgelegd in Europese rechtspraak met betrekking tot de statusbepaling van geneesmiddelen.

Indien uit de beoordeling van een product volgt dat het als geneesmiddel aangemerkt dient te worden, dan dient het te voldoen aan de eisen van werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid die gelden voor geneesmiddelen. Ook mag het product dan niet zonder handelsvergunning op de markt zijn.

Daarnaast moeten geneesmiddelen voldoende informatie bevatten voor een juist gebruik en is de verkrijgbaarheid geregeld volgens de daarvoor geldende normen. Hiermee wordt het juiste gebruik van geneesmiddelen bevorderd.

Veiligheid en risico's van melatonine