Een terugblik op 2018

Een terugblik op 2018

*Muziek speelt*
Titel: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Een terugblik op 2018.
Ronnie van Diemen-Steenvoorde – inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
Als ik terugkijk op 2018, dan hou ik het beeld vast van 1,2 miljoen mensen die in de gezondheidszorg in Nederland werken.
De oprechte aandacht die ze elke dag hebben voor cliënten en patiënten maar ook de vraagstukken die daarbij spelen.
De aandacht voor het werkplezier, de administratieve lasten, het personeelstekort.
Het stuurt ons werk als toezichthouder elke dag weer.
*Muziek speelt*
De inspectie heeft het afgelopen jaar volop aandacht gehad voor openheid in de zorg.
Openheid als onderdeel van vertrouwen.
Vertrouwen wat zo belangrijk is tussen een zorgverlener en een patiënt.
Openheid over dat wat goed is gegaan en dat wat niet goed is gegaan in de zorg en daar het gesprek over kunnen hebben.
*Muziek speelt*
Als iets ons heeft beziggehouden het afgelopen jaar, zijn dat de administratieve lasten zoals ze ervaren worden door zorgverleners in de dagelijkse praktijk.
Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in.
Om samen met alle betrokkenen het gesprek steeds meer te voeren over wat zinnig is, wat zinnig bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en het continu willen verbeteren daarvan.
Dat is het uitgangspunt, ook in ons werk, elke dag.
*Muziek speelt*
Wat wij van zorgaanbieders vragen is om de zorg continu te verbeteren, daar aandacht voor te hebben.
Dat is wat de inspectie ook van zichzelf vraagt.
Doen we de goede dingen en heeft het het juiste effect?
We hebben bijvoorbeeld in de ouderenzorg ons toezicht totaal veranderd, met een zeer positief effect.
*Muziek speelt*
Maar er zijn nog zoveel meer mooie onderwerpen die zich in 2018 hebben afgespeeld.
Ik denk daarbij aan het zorgnetwerk rondom patiënten en cliënten, de aandacht die dat vraagt en de samenwerking met gemeentes.
De oprechte aandacht om persoonsgerichte zorg te leveren.
Dat is waar die inspectie ook voor staat.
Als u er meer over wilt weten, ga naar onze website.
Eindtitel:
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voor goede en veilige zorg, zoals we die onze eigen familie en naasten gunnen.
www.igj.nl