Toezicht op Goed Bestuur

Door goed bestuur, toezicht en samenwerking zorgen we voor goede en veilige zorg.

Patiënten en cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Goede zorg vraagt om goed bestuur en een goede bedrijfsvoering. Daarom hebben IGJ en de NZa het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ opgesteld.

Goed bestuur is een breed begrip. Twee belangrijke aspecten zijn de aandacht voor het werk- en leefklimaat en het zicht op het functioneren van zorgverleners. IGJ ziet hierop toe.

Goed bestuur zorgt voor een open werkklimaat, waarin signalen van mogelijk verminderd functioneren tijdig worden herkend. En zorgverleners zich vrij voelen om zich kwetsbaar op te stellen en hun dilemma’s en ervaringen van goede en minder goede zorgverlening bespreekbaar te maken. Zo hebben zorgverleners de kans om ervan te leren. En heeft de Raad van Bestuur aandacht voor de cultuur binnen hun organisatie.

IGJ kijkt naar meldingen van verminderd functioneren en ontslag door disfunctioneren. Maar het signaleren en voorkomen van verminderd functioneren is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de zorgverlener zelf. Bijvoorbeeld als de zorgverlener een ernstige verslaving heeft en de veiligheid van de patiënt of cliënt direct in gevaar is.

Als een zorgverlener in een EU land een beroepsbeperking of verbod krijgt, dan waarschuwen EU landen elkaar.

Kortom, door goed bestuur, toezicht en samenwerking zorgen we voor goede en veilige zorg.