Concept toetsingskader teststraten en bron- en contactonderzoek door GGD’en

De inspectie kondigde aan het testen van iedereen met corona-gerelateerde klachten en bron- en contactonderzoek door GGD’en te gaan volgen. Nu is het concept-toetsingskader daarvoor gereed: hierin staat wat de inspectie gaat toetsen.

Reacties op het concept-toetsingskader zijn welkom tot en met vrijdag 3 juli, 12.00 uur. We vragen u om eventuele onduidelijkheden in het toetsingskader door te geven; zowel in de normen als in de toetsingscriteria. Ook als u nog zaken mist, dan horen we dat graag van u. U kunt uw reactie e-mailen naar dienstpostbusIGJpubliekegezondheid@igj.nl, met als e-mailonderwerp Reactie concept-toetsingskader. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur in de e-mail zelf (dus zonder bijlage) en steeds het nummer te noemen van de norm of het toetsingscriterium waarover de opmerking gaat.