Toetsingskader Infectiepreventie in Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke normen en veldnormen. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

De inspectie houdt sinds eind maart 2019 toezicht op Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR). Om transparant te zijn over wat de inspectie tijdens deze toezichtsronde toetst, heeft ze voor die onderdelen een toetsingskader gemaakt. Voorlopig beperkt dit toezicht zich tot een pilot-ronde bij een aantal instellingen binnen de regio Limburg. De inspectie gebruikt dit toetsingskader onder andere voor het toetsen van antibioticabeleid en infectiepreventiemaatregelen.

Ook gebruikt de inspectie het kader om de communicatie en overdracht tussen zorgaanbieders binnen een Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (ABR) te toetsen. Veldnormen, richtlijnen en wet- en regelgeving zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom past de inspectie het toetsingskader aan wanneer dat nodig is.