Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft begin juli 2016 het toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis vastgesteld. De inspectie richt zich bij Stap 2 in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken, waarbij het voldoen aan de wettelijk beoogde termijnen zwaar weegt. Daarnaast beoordeelt de inspectie voor Stap 2 twee criteria ten aanzien van de cliëntenpositie en organisatie.

De inspectie start in januari 2017 met het uitvoeren van de toezichtbezoeken in het kader van Stap 2.

Dit document is een bijlage bij

Hoort bij