Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling

In dit toetsingskader geeft de inspectie een overzicht van de toetsingscriteria per classificatieniveau voor de luchtbeheersing op operatieafdelingen.