Aanwijzing eerste onderdeel William Schrikker Stichting

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 28 januari 2020 aan de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (hierna: WSS) een aanwijzing gegeven ex. artikel 9.3 van de Jeugdwet. Het eerste onderdeel van de aanwijzing is op 16 juni 2020 beëindigd. Op grond van de Jeugdwet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen die tot de beëindiging van een (onderdeel van een) gegeven aanwijzing hebben geleid, openbaar. Dit bericht voorziet daarin.