Verlengingsbesluit William Schrikker Stichting

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 28 januari 2020 aan de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (hierna: de WSS) een aanwijzing gegeven ex. artikel 9.3 van de Jeugdwet. De aanwijzing bestaat uit drie onderdelen en twee verschillende termijnen. Op grond van de Jeugdwet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen tot de verlenging van de tweede termijn (onderdeel twee en drie) in de gegeven aanwijzing openbaar. Dit bericht voorziet daarin.