Brief toets eerste onderdeel aanwijzing William Schrikker Stichting

Op 7, 11, 12 en 13 mei 2020 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (hierna: WSS) om te toetsen of de WSS heeft voldaan aan het eerste onderdeel van de aanwijzing van 28 januari 2020.

Op basis van haar bevindingen concludeert de inspectie dat de WSS aan het eerste onderdeel van de aanwijzing heeft voldaan. Wel heeft de inspectie een aantal aandachtspunten geconstateerd waarvan het belangrijk is dat de WSS deze meeneemt in het verdere vervolg om ervoor te zorgen dat de op dit moment bereikte kwaliteitsverbetering in het handelen van de jeugdzorgwerkers ook in de toekomst is geborgd.

In deze brief geeft de inspectie haar bevindingen en conclusies weer.