Uitkomsten inspectie-onderzoek bij Pluryn, locaties Hoenderloo en Deelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij Pluryn en bij De Hoenderloo Groep in het bijzonder. Reden hiervoor is dat de inspectie eerder tekortkomingen heeft geconstateerd in de kwaliteit van zorg.

De inspectie heeft Pluryn na een inspectieonderzoek eind 2018 om verbeteringen gevraagd. Pluryn heeft vervolgens zelf geconstateerd dat het nog onvoldoende is gelukt om verbeteringen te realiseren. Dit in combinatie met de financiële problematiek van de organisatie waardoor middelen om de zorg te verbeteren ook niet beschikbaar zijn, heeft Pluryn doen besluiten de locaties te sluiten. De inspectie begrijpt dat het bestuur van Pluryn genoodzaakt is ingrijpende maatregelen te treffen. Daarom vindt de inspectie de keuze voor sluiting van deze locaties navolgbaar.

Uitkomsten inspectieonderzoek 2019

De inspectie concludeert dat medewerkers van de locaties Hoenderloo en Deelen hard hebben gewerkt om de kwaliteit van de geboden hulp te verbeteren. Op de verschillende onderzochte thema’s constateerde de inspectie grote verschillen ten aanzien van de stabiliteit en kwaliteit van de verschillende teams en het geboden leefklimaat op de groepen. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit van zorg aan jeugdigen in de aankomende periode.

Hoe nu verder?

Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren die wonen op de locaties van de Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek gevonden moet worden. Pluryn, gemeenten, zorgverzekeraars en andere hulpaanbieders moeten hiervoor gaan zorgen in goed overleg met elkaar en met name de betrokken jeugdigen en diens ouders. De inspectie volgt deze overdracht en continuïteit van zorg op de voet.

Voortgangsrapportage

De inspectie ontvangt tweewekelijks van Pluryn de stand van zaken en een overzicht van de aanwezige cliënten en hun perspectief. Daarnaast brengt de inspectie maandelijks bezoeken aan beide locaties om te beoordelen of Pluryn voldoende verbetermaatregelen treft en zal als verbetering uitblijft ingrijpen. Op basis van deze rapportages en bezoeken zal de inspectie periodiek voortgangsberichten publiceren.