Villa 't Veer, Zaamslag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tot maximaal anderhalf jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten. Toezicht kan plaats vinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder zes maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. In september 2019 heeft de inspectie een toets nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Villa ‘t Veer. Doel van het toezicht was om te bepalen of Villa ‘t Veer verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft hiervoor de set met 15 basisverwachtingen voor nieuwe toetreders jeugdhulp getoetst.

Villa ‘t Veer voldeed op het moment van het onderzoek aan 12 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan de 15 verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie Villa ‘t Veer niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Villa ‘t Veer uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.