Stichting Anders Zorgen, Hellevoetsluis

In augustus 2019 deed de inspectie onderzoek bij Stichting Anders Zorgen. Doel van het onderzoek was om te bepalen of Stichting Anders Zorgen verantwoorde hulp biedt.

Stichting Anders Zorgen voldeed op het moment van het onderzoek aan 23 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Eén verwachting is niet beoordeeld.

De inspectie acht Stichting Anders Zorgen in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Stichting Anders Zorgen concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen.

De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.