Naast Wonend Mentorhuizen van Cardea

In juni 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij de Naast Wonend Mentorhuizen van Cardea. Doel van het toezicht was om te bepalen of de Naast Wonend Mentorhuizen van Cardea verantwoorde jeugdhulp biedt. Cardea biedt in de regio Zuid-Holland-Noord ambulante hulp, dag- en 24-uurshulp of combinaties hiervan.

Een van de 24-uurs voorzieningen van Cardea is de Naast Wonend Mentorhuizen (NWM). Cardea heeft zeven NWM waar per huis vier tot negen jeugdigen verblijven. Deze hulpvorm is bedoeld voor jeugdigen van 16 tot 23 jaar. In een NWM wonen de jeugdigen zelfstandig, met begeleiding van een mentor. De mentor is een professionele jeugdzorgwerker die in het naastgelegen huis of in een huis in dezelfde straat woont.

De NWM van Cardea voldeden op het moment van toezicht aan 28 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Verbetering is nodig op het volgende criterium:

  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in.

Hiernaast formuleerde de inspectie een aantal aandachtspunten. De inspectie verwacht dat Cardea de verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de bij de NWM geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

De inspectie verwacht dat Cardea na enkele maanden in de praktijk toetst of de maatregelen hebben geleid tot de benodigde verbeteringen. De inspectie verwacht een verslag van Cardea waaruit blijkt dat de verbeteringen zijn gerealiseerd. Dit resultaatverslag moet vóór 1 december 2019 aan de inspectie worden verzonden.

Op basis van dit resultaatverslag bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.