Gezinshuis De Linde

In juni 2019 heeft de inspectie een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Gezinshuis De Linde.

Gezinshuis De Linde voldeed op het moment van het onderzoek aan 14 van de 15 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan alle verwachtingen. Dit betekent dat de inspectie Gezinshuis De Linde niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij Gezinshuis De Linde uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) ziet een aanbieder van jeugdhulp als ‘nieuwe toetreder jeugdhulp’ tot maximaal anderhalf jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen cliënten. Toezicht kan plaatsvinden vanaf het moment dat een nieuwe toetreder zes maanden jeugdhulp heeft geboden aan cliënten. Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe Toetreders Jeugdhulp.