Autisemhuis B.V. Zwolle

In mei 2019 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Autismehuis. Doel van het toezicht was om te bepalen of Autismehuis verantwoorde jeugdhulp biedt.

Autismehuis voldeed op het moment van het toezicht aan 24 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Twee verwachtingen zijn door de inspectie niet beoordeeld. Aan drie verwachtingen voldeed Autismehuis niet. Bij twee verwachtingen formuleert de inspectie een aandachtspunt. Na het toezicht heeft de aanbieder direct verbetermaatregelen getroffen. Bij één verwachting is nog verbetering nodig.

Verbetering is nodig op het volgende punt:

  • 5.1.4 De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de analyse verbeteringen door.

De inspectie acht Autismehuis in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Autismehuis zelfstandig concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspectie blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Autismehuis biedt gespecialiseerde begeleiding en behandeling in de vorm van dag- en logeeropvang voor kinderen tussen de vier en achttien jaar oud met een autisme spectrum stoornis (ASS). Daarnaast wordt ambulante begeleiding aan gezinnen geboden.

Hoort bij