DBM Achterhoek, Halle

Voor gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf bieden, gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) een op maat gesneden toezicht. Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruikt de inspectie een selectie van 29 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

In april 2019 deed de inspectie onderzoek bij DBM Achterhoek (hierna: Den Besselder). Doel van het onderzoek was om te bepalen of Den Besselder verantwoorde jeugdhulp biedt.

Den Besselder biedt sinds 2002 jeugdhulp. De aanbieder staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak onder nummer 67713300. Den Besselder biedt als zorgboerderij buitenschoolse opvang en logeeropvang aan jeugdigen. Daarnaast biedt Den Besselder dagopvang in de vorm van respijtzorg en wordt er ambulante ondersteuning geboden aan (jong)volwassenen.

Den Besselder voldeed op het moment van het onderzoek aan 22 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Eén verwachting is niet beoordeeld. Aan zes verwachtingen voldeed Den Besselder niet. Bij vijf verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt.

De inspectie verwacht dat Den Besselder de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.