Kwetsbare oudere in Best staat centraal in zorgnetwerk van huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige

De inspectie toetst in 2019 en 2020 de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. De inspectie kijkt wat de ervaringen van de ouderen en hun mantelzorgers zijn. En of de samenwerking voldoet aan de geldende normen. Met dit netwerktoezicht wil de inspectie een bijdrage leveren aan verbetering en borging van deze samenwerking.

Het gebiedsrapport over de gemeente Best beschrijft de bevindingen in deze gemeente.