Zorgboerderij De Klimop Smilde

In april 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek bij Zorgboerderij De Klimop (hierna: De Klimop). Doel van het onderzoek was om te bepalen of De Klimop verantwoorde jeugdhulp biedt.

De Klimop voldeed op het moment van het onderzoek aan 23 van de 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij vijf verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. Bij het thema Cliëntenpositie voldeed De Klimop aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.

De inspectie verwacht dat De Klimop de benodigde verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Dit verbeterplan moet voor 20 juli 2019 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Inmiddels heeft de aanbieder maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het buitenterrein veilig is voor cliënten. Ook heeft de aanbieder de vrijwilliger in loondienst genomen zodat de verantwoordelijkheid voor de zorg aan cliënten geborgd is.