Rapport inspectiebezoek GGT Holding B.V. d.d. 7 juni 2019

AED’s zonder geldig CE-certificaat op de markt De IGJ roept gebruikers van twee types AED’s op om het apparaat zo snel mogelijk te vervangen. De betreffende apparaten hebben geen geldig CE-certificaat. Dat wil zeggen dat de kwaliteit en de werkzaamheid niet zijn gecontroleerd en mogelijk onvoldoende zouden kunnen zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.